Bez kategorii

Moto Piknik OSLO 2018 – KONKURS MIAMI BUS

Regulamin konkursu  WEJŚCIÓWKI NA MOTOPIKNIK.PL

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa, na jakich odbywa się konkurs „WEJŚCIÓWKI NA MOTOPIKNIK.PL” zwany dalej „Konkursem”.

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest firma transportowa Miami Bus, TRYGVE STROMBERGSVEI 1263 Oslo
  świadczący usługi publicznego transportu lotniskowego na terenie Norwegii
 2. Konkurs jest organizowany na profilu facebookowym Organizatora: https://www.facebook.com/MIAMI-BUS-1823810207909422/
 3. Konkurs trwa od 12.05.2018r. do 30.05.2018r. (do godz. 24:00)
 4. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią.
 5. Biorąc udział w Konkursie (zostawiając komentarz pod postem konkursowym), Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 7. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące kryteria:
  a) polubić fanpage MIAMI BUS
  b) odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na pytanie: “Jakie są dwie najważniejsze zalety, które powinien mieć przewoźnik lotniskowy?”
  c) polubić post konkursowy
  c) oznaczyć  dobrowolnie w komentarzu pod postem konkursowym 3 wybrane przez siebie osoby
  d) udostępnić  dobrowolnie publicznie post konkursowy
 8. Nagrodą w konkursie jest wejściówka na motoryzacyjne wydarzenie MotoPiknik.PL, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwca na torze Gardermoen Raceway w Norwegii
 9. Jury złożone z pracowników Organizatora wyznaczonych do czuwania nad przebiegiem Konkursu wybierze najciekawsze odpowiedzi na podane pytanie konkursowe
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 maja do godz 22 na stronie fanpage Organizatora Konkursu MIAMI BUS
 11. Wygraną wejściówkę Uczestnik może wykorzystać sam lub przekazać innej osobie
 12. Jeden Uczestnik może zdobyć w ramach Konkursu jedną nagrodę.
 13. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem serwisu facebook.com.
 14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 16. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów; do wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia Konkursu o czym poinformuje uczestników na swojej stronie na Facebooku
 18. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa
 19. Zgłoszenie do konkursu (wpisanie komentarza pod postem konkursowym) jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.